top of page
  • Writer's picturebw2046

岑麗香 Eliza Sam @ 一田 (沙田) 旗艦店開幕典禮


好開心呀! Hello Kitty 同 KUMAMON 嚟同我哋一齊慶祝沙田旗艦店正式重開大派對, 一田沙田店於12月2日中午12時舉行重開儀式及派對, 仲請來影色紅星岑麗香 Eliza 出席開幕典禮, 同觀眾玩遊戱, Eliza 仲同 Hello Kitty 及 KUMAMON 一齊跳舞助興添呀! 典禮後 Hello Kitty 同 KUMAMON 仲同粉絲見面及握手合照, 好熱鬧呢! 日期: 02/12/2018 活動: 一田 (沙田) 旗艦店開幕典禮 嘉賓: 岑麗香 Eliza Sam 時間: 12:00 地點: 一田百貨, 沙田新城市廣場三期一樓


Comments


bottom of page