top of page
  • Writer's picturebw2046

Ring Girls : 伍倩彤、張可義、曾嘉汶、Stephania Howards @「 JUST MMA 尊武綜合格鬥 - 香港站 3 」


上星期五晚 (2018年9月7日),JUST MMA 尊武綜合格鬥第三度在香港展開。是晚一共進行了十二場精彩的對決。 除咗精彩既格鬥外, 現塲更有名 DJ 布睎尤 Raico Bule 負責打碟, 及一眾靚靚 Ring Girls 伍倩彤 Gillian、張可義 Emily、曾嘉汶、Stephania Howards 加強視覺效果及攪興現塲氣氛, 讓各位現塲觀眾能享受一個激激又開心愉快的一個晚上。 等小編同大家睇吓啲「視覺效果」啦, 去片...


bottom of page